Børnekor

Koret er åbent for børn og unge i alle aldre og optager løbende nye medlemmer. Koret synger løbende ved gudstjenester og andre arrangementer i pastoratets kirker og andre steder. Tid og sted for disse optrædener meddeles i så god tid som muligt.

Koret øver i Hundborg Sognehus onsdage kl. 16.30-17.30. Alle børn skal ikke være tilstede i hele dette tidsrum. Jeg har delt koret op i mindre grupper efter alder. Opdelingen tilpasses løbende de børn, der aktuelt er med i koret. Kontakt mig for nærmere information.

Man er velkommen til at møde allerede fra kl. 16, hvor der servers frugt og juice til børnene. Til forældre og andre pårørende serveres kaffe og te i Sognehusets foyer før og under hele prøven.

Alle børn bedes tilmeldt direkte til mig på
tlf. 40 15 82 80 eller e-mail: mail@thomas-olesen.dk

Man er også velkommen til at kontakte mig for yderligere information, eller hvis der er spørgsmål om det ene eller andet.

Mange hilsner – og på glædeligt gensyn!

Thomas Olesen, organist og korleder

Hvornår: onsdage kl. 16.30-17.30
Sted: Hundborg Sognehus, Kirkevej 2, 7700 Thisted