Forside Præster Menighedsråd Personale Gudstjenester Kalender Børn/unge Kirker Set & Sket

HUNDBORG

JANNERUP

VANG

VORUPØR

V. VANDET


Hundborg/Jannerup

Vang

Vorupør

Vester Vandet

Formand

Tage Ø. Nielsen

28 68 16 12

kanalvej@mail.dk

Anna Marie Møller
24 98 36 11
ammoller@
hotmail.com

Lone Toft Nielsen

28 14 33 97

lotn@rn.dk

Hans Buck

97 97 72 11

hans@buck.dk

Næstformand

Lene Dahl

20 60 49 11

hundborgkirkekb@

gmail.com

Thomas Bang Kristensen
28 22 81 06, nimbus_52@
hotmail.com

Lene Thomsen

28 96 80 47

anderscthomsen@

mail.dk

Ruth Jeppesen

40 15 71 17

ruthjeppesen@

mail.dk

Kasserer

Lene Stærk

29 82 30 75

hundborgkirkekas@

gmail.com

Annie Hoxer
28 22 81 06
hkrogsgaard@os.dk

Vera Bisgaard

Nordensgaard

23 62 17 51

vipsogelith@
gmail.com

Steen Karlsen

97 97 72 72

sok@post4.tele.dk

Kirkeværge

Hundborg:

Sitse Dahl

51 34 84 98

s.dahl.astrup@

hotmail.com

Jannerup:

Martin Christensen

24 93 04 59

martin@faddersbøl.dk

Bent T. Kristensen

97 97 40 24
bentthingstrup@

hotmail.dk

Allan Thinggaard

Thomsen

24 24 70 10
allanthomsen@

privat.dk

Inge T. S.

Kristoffersen

31 50 58 08

vandetgaard@

gmail.com

Sekretær

Annette Eisgart

20 11 65 25

annette@eisgart.dk

Tove Louise Nielsen

29 10 49 09

tovetonny@
gmail.com

Lene Thomsen

28 96 80 47

anderscthomsen@

mail.dk

Ellen Lomholt
61 46 13 47
ello@godmail.dk

Kontaktperson

Lene Dahl

20 60 49 11

hundborgkirkekb@

gmail.com

Tove Louise Nielsen

29 10 49 09

tovetonny@
gmail.com

Erik Førby Larsen

tlf. 23 44 59 16

erik.forby@live.dk

Ruth Jeppesen

tlf. 40 15 71 17

ruthjeppesen@

mail.dk

Bygningskyndig





Menighedsråds-
medlem

Katja Andersen

23 26 77 18

kagga82@
hotmail.com









Menighedsråd

Hundborg & Jannerup menighedsråd.
Øverst fra venstre: Lene Stærk, Sitse Dahl, Lene Dahl, Katja Andersen, Betty Søgaard, Anette Eisgart, Tage Østergaard og Martin Christensen.

Vester Vandet menighedsråd:
Fra venstre: Inge Kristoffersen, Ruth Jeppesen, Ellen Lomholt og Hans Buck.
Steen Karlsen var fraværende.

Vorupør menighedsråd:
Fra venstre: Vera »Vips« Nordensgaard, Lene Thomsen, Lone Toft Nielsen, Allan Thinggaard Thomsen og Erik Førby.

På denne side finder du først en samlet oversigt over alle menighedsrådsmedlemmer i 5-stjerne-pastoratet med både deres kontaktinformationer og med angivelse af deres poster og særlige arbejdsområder.

Hundborg/Jannerup  -  Vang  -  Vorupør  -  Vester Vandet