Forside Præster Menighedsråd Personale Gudstjenester Kalender Børn/unge Kirker Set & Sket

HUNDBORG

JANNERUP

VANG

VORUPØR

V. VANDET


Hundborg/Jannerup

Vang

Vorupør

Vester Vandet

Formand

Tage Ø. Nielsen

28 68 16 12

kanalvej@mail.dk

Kim Bloksgaard

tlf. 31 13 06 98

bloksgaard64@

godmail.dk

Lone Toft Nielsen

28 14 33 97

lotn@rn.dk

Hans Buck

97 97 72 11

hans@buck.dk

Næstformand

Lene Dahl

20 60 49 11

hundborgkirkekb@

gmail.com

Birgitte Madsen

tlf. 22 52 88 66

trbi.madsen@

gmail.com

Lene Thomsen

28 96 80 47

anderscthomsen@

mail.dk

Ruth Jeppesen

40 15 71 17

ruthjeppesen@

mail.dk

Kasserer

Lene Stærk

29 82 30 75

hundborgkirkekas@

gmail.com

Tove Louise Nielsen

29 10 49 09

tovetonny@
gmail.com

Vera Bisgaard

Nordensgaard

tlf. 23 62 17 51

vipsogelith@
gmail.com

Steen Karlsen

97 97 72 72

sok@post4.tele.dk

Kirkeværge

Hundborg:

Sitse Dahl

51 34 84 98

s.dahl.astrup@

hotmail.com

Jannerup:

Martin Christensen

24 93 04 59

elinlykke@gmail.com

Bent T. Kristensen

97 97 40 24
bentthingstrup@

hotmail.dk

Allan Thinggaard

Thomsen

24 24 70 10
allanthomsen@

privat.dk

Inge T. S.

Kristoffersen

31 50 58 08

vandetgaard@

gmail.com

Sekretær

Annette Eisgart

20 11 65 25

annette@eisgart.dkEllen Lomholt
61 46 13 47
ello@ofir.dk

Kontaktperson

Lene Dahl

20 60 49 11

hundborgkirkekb@

gmail.com

Tove Louise Nielsen

29 10 49 09

tovetonny@
gmail.com

Erik Førby Larsen

tlf. 23 44 59 16

erik.forby@live.dk

Ruth Jeppesen

tlf. 40 15 71 17

ruthjeppesen@

mail.dk

Bygningskyndig


Anna Marie Møller
24 98 36 11
ammoller@
hotmail.comMenighedsråds-
medlem

Katja Andersen

23 26 77 18

kagga82@
hotmail.com

Betty Søgaard
97 93 78 87
bettysogaard@
gmail.com
Menighedsråd

Se billeder nederst!

Hundborg & Jannerup menighedsråd.
Øverst fra venstre: Lene Stærk, Sitse Dahl, Lene Dahl, Katja Andersen, Betty Søgaard, Anette Eisgart, Tage Østergaard og Martin Christensen.

Vester Vandet menighedsråd:
Fra venstre: Inge Kristoffersen, Ruth Jeppesen, Ellen Lomholt og Hans Buck.
Steen Karlsen var fraværende.

Vorupør menighedsråd:
Fra venstre: Vera »Vips« Nordensgaard, Lene Thomsen, Lone Toft Nielsen, Allan Thinggaard Thomsen og Erik Førby.