Sogneeftermiddage i Vorupør

Vorupør menighedsråd byder enhver velkommen til sogneeftermiddage i Vorupør Kirkecenter med foredrag, sang og kaffe. Alle fra hele pastoratet er velkommen og det er gratis at deltage.

____________________________________________________________________________________________________

Torsdag d. 5. december kl. 14-16
Adventshygge

Sogneeftermiddag adventshygge
Denne sogneeftermiddag holder vi adventshygge med fortælling og fællessang ved organist Anna Ploug Isaksen og sognepræst Helle Sommer.

 

 

____________________________________________________________________________________________________

Torsdag d. 6. februar kl. 14-16
Om Nationalpark THY

Sogneeftermiddag Else Østergaard Andersen
Else Østergaard Andersen, der er leder af Nationalpark Thy, vil fortælle om nationalparken og dens helt særlige plante- og dyreliv.

Hun vil desuden fortælle om det arbejde, der er i gang med at udvikle området i relation til natur, kulturhistorie, friluftsliv m.m., herunder også planerne for et nationalparkcenter i Vorupør.

 

 

____________________________________________________________________________________________________

Torsdag d. 5. marts kl. 14-16
En go’ sang- og vise-eftermiddag

Sogneeftermiddag Kristian MogensenVi skal have en go’ sangeftermiddag, hvor vi skal synge nogle gode sange og nogle dejlige
viser. Kristian Mogensen, Snedsted, kommer og styrer eftermiddagens gang.

Vi skal synge sange fra højskolesangbogen, men vi skal også prøve at synge nogle viser af
Sigfred Pedersen – som ikke er repræsenteret i Højskolesangbogen. Sigfred Pedersen er forårets digter – og naturens og kærlighedens digter – så det passer lige til den første solskinseftermiddag i marts (som vi håber, det bliver).

Vi vil dog begynde med at synge lidt mere børnevenlige sange sammen med minikonfirmanderne, som vil være lidt med til denne sogneeftermiddag.

Velkommen til en folkelig og fornøjelig eftermiddag med fællessang og lidt fortælling om sangene og sangskriverne. Kristian Mogensen er selv en fornøjelig fortæller, og han spiller friskt og frejdigt på klaveret. Han har været musiklærer gennem mange år, og er nu organist i de tre sogne Svankjær, Ørum og Lodbjerg. Her har han gennem flere år arrangeret rækker af sangaftener.