Sogneaftener i Vester Vandet

Sogneaftener om filosofi i Vester Vandet

Vester Vandet konfirmandstue vil fra september måned danne rammen om en filosofisk studiekreds og vi vil skrive mere om det i næste kirkeblad. Men inden vi påbegynder Filosofisk Studiekreds vil der være to Sogneaftener i Vester Vandet konfirmandstue
som vil give os en introduktion til filosofi. Det kræver ingen forudsætninger at deltage i disse to sogneaftener, ligesom det heller ikke kræver nogen forudsætning at deltage i den filosofiske studiekreds.

____________________________________________________________________________________________________

Onsdag d. 15. april kl. 19-21.30
i Vester Vandet konfirmandstue

NY DATO og udsat til onsdag d. 23. september kl. 19.00

627 Kirkenyt-page-006


Her vil Johannes Iversen give os en filosofi-indføring på et alment plan og den vil indeholde tre elementer:
• Historien om min egen vej til filosofien, fra Indre Mission til Heidegger og Hegel
• Hvad laver en filosof, hovedsagelig illustreret ved den hollandske 1600 tals filosof, Baruch Spinozas filosofi.
• Findes der noget, man kunne kalde en filosofisk holdning til tilværelsen?

Johannes Iversen er født i Nørhå Præstegaard, student fra Viborg Katedralskole, mag.art. i Kristendomskundskab med speciale i Heidegger og Gadamer, lærer på Thisted Gymnasium, fagkonsulent i Undervisningsministeriet samt censorformand ved universiteterne for Religionsvidenskab.

____________________________________________________________________________________________________

Peter Viskinde –
Vester Vandet Kirke, torsdag d. 1. oktober 2020. kl. 19:30

Peter Viskinde

____________________________________________________________________________________________________

Det er gratis at deltage, vi håber at se mange fra hele pastoratet.

Med venlig hilsen
Vester Vandet menighedsråd