logo

FOLKEKIRKENS CORONA TILTAG

– fra og med 12. marts 2020 – foreløbig til og med 13 april

ALLE gudstjenester og arrangementer i Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør, Vester Vandet sogne aflyses.

ALLE gudstjenester, både i kirker og på plejehjem og institutioner AFLYSES!

Skulle der være gudstjenester, hvor der er aftalt dåb, kan dåben gennemføres i kirken som en lukket handling med så få deltagere som muligt.

Kontakt en af vore præster, for at høre nærmere om muligheder og begrænsningerne.

Med venlig hilsen    Menighedsrådene i

Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør, Vester Vandet