logo

5-stjerne-kirkerne er åben for besøgende i løbet af ugen:

Hundborg Kirke: Mandag-fredag kl. 8-16
Jannerup Kirke: Man kan ringe til Martin og spørge på telefon 24 93 04 59
Vang Kirke: Alle ugens 7 dage kl. 8-17
Vorupør Kirke: Tirsdag og onsdag kl. 8-20
Vester Vandet Kirke: Tirsdag og onsdag kl. 8-16

Derudover er kirkerne naturligvis åben i forbindelse med gudstjenesterne, se venligst gudstjenesteplanen

Grundet corona kan det ske, at kirkerne nogle steder er lukket 3 dage efter en gudstjeneste, men i så tilfælde, kan man altid spørge vores imødekommende gravere, om man må se kirken.

Rigtig god sommertid,

Med Venlig Hilsen Menighedsrådene