hUNDBORG jANNERUP mENIGHEDSRÅD

Hvis der ikke er kommet ny liste inden den 13. oktober, er menighedsrådet valgt:

Valgt for Hundborg er:

Lene Dahl

Sitse Dahl

Tove Melballe

Holger Poulsen

Lene Stærk Jørgensen

supleanter:

Gitte Kragh

Anne Balsby

Anette Eisgart

For Jannerup sogn er valgt:

Martin Christensen

Katja Andersen

Tage Østergaard

supleanter;

Henrik Andersen

Anne Grethe Møller