Stillingsbeskrivelse for kirkesanger ved Vester Vandet Kirke

Kirkesangerstillingen er ledig fra 8. december 2020

Vester Vandet Kirke er en del af Hundborg-Jannerup -Vang -Vorupør- Vester Vandet pastorat. Der er 2 præster, en organist, en organistvikar. Desuden 3 andre kirkesangere i pastoratet som synger i de andre kirker. Der plejer at være en god tradition for at kirkesangerne afløser hinanden, såfremt man er forhindret en dag.

Kirkesangerens hovedopgave er at støtte salmesangen på bedste måde og i samarbejde med organisten. Det forventes at kirkesangeren kan synge rent og tydeligt. At du har øvet dig, så du også er sikker på de ukendte salmer.

Kirkesangeren deltager ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Vester Vandet Kirke. Som udgangspunkt er der 2 gudstjenester hver måned i Vester Vandet Kirke og årligt er der omkring 3-6 kirkelige handlinger. Den faste fridag er mandag.

Mødetid inden en gudstjeneste eller kirkelig handling:

Mindst 30 min. før en højmesse, gudstjeneste og andre kirkelige handlinger.

Dog ved begravelser/bisættelse mindst 45 min. før.

Nærmere beskrivelse af kirkesangerens opgaver:

  • At du bærer mørkt tøj og diskrete sko, der ikke klaprer
  • Hænge salmenumre op
  • Sørge for at kirkegængerne har salmebøger/salmeark
  • Bede indgangsbøn og udgangsbøn
  • Det aftales med præsten, hvor du står og synger
  • Bede klart og tydeligt med på fadervor og trosbekendelsen
  • Hjælper præsten med at iføre sig messehagel, hvis det ønskes
  • Sikre sig, at der ligger et aktuelt kirkeblad på prædikestolen
  • Rydde op efter gudstjenesten, samle salmebøger ind, efter aftale med graveren.

Ansættelsen sker på individuelle vilkår og der aflønnes pr. tjeneste månedsvist bagud. Lønnen forhandles med menighedsrådet inden ansættelsen.

Ansøgningsfristen er d. 3. december kl. 12.00.

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til følgende mail: 8736fortrolig@sogn.dk

Der holdes ansættelsessamtale lørdag d.5. december fra kl. 14.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Kontaktperson Ruth Jeppesen mobil 40 15 71 17 eller sognepræst Helle Sommer, mobil 21 38 86 65

Vi glæder os til at modtage din ansøgning😊 Vester Vandet Menighedsråd