Kære Borgere. Menighedsrådet i Hundborg og Jannerup har anmodet Biskoppen om fritagelse for søndagsgudstjenester, grundet efter vores opfattelse, stor Corona risiko for ansatte og borgere i lokal samfundet.

Bemærk: Dette gælder kun i Hundborg og Jannerup kirker.

Med baggrund i nedenstående brev fra Biskoppen har menighedsrådet besluttet:
Da vi som ansættelsesmyndighed ikke kan garantere for smittespredning til vore ansatte, graver, organist og kirkesanger, har vi besluttet de ikke skal deltage i søndagsgudstjenester i vore kirker, indtil smitterisiko er under kontrol og forsamlingsforbudet hæves betragteligt. (Præsten er ansat af Biskoppen)
Kirken vil være åben og præsten tilstede til de annoncerede gudstjenester.
Vi opfordrer til, at man tænker sig godt om og viser forståelse for situationen.
Venlig hilsen
Hundborg & Jannerup Menighedsråd.

PS: Begravelser er selvfølgelig undtaget. De bliver afholdt efter gældende regler fra sundhedsstyrelsen.

Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.