Sogneformiddage

i Vester Vandet


Onsdag d. 26. januar kl 9.30
Esben Oddershede reflekterer over »Livstræet« med udgangspunkt i at være barn i halvtredserne, – ung i tresserne og selvstændig landmand i halvfjerdserne.

Foredraget tager udgangspunkt i ting, Esben har oplevet og prøvet. Det er erindringer, der har gjort indtryk og fæstnet sig i hukommelsen.

Historien, fortiden, erfaringen i det konkurrenceprægede samfund, hvor de fleste er forbrugere i velfærdssamfundet, er for længst kørt på historiens mødding.

Historien kan og skal ikke rulles tilbage. Teknologiens landvindinger har gjort livet mere behageligt, men vi kan stadig lære af historien.

Velkommen til enhver!


Onsdag d. 23. februar kl 9.30
»Det må ikke koste liv at give liv«.

Marie Tolstrup, Vester Vandet, vil fortælle om hendes
arbejde som jordemoder i Vest Etiopien, samt hendes erfaringer med at forbedre forholdene for børn og mødre.

Velkommen til enhver!