Høstgudstjeneste i Hundborg

Hundborg Kirke
Søndag 11. september kl. 10.30
I en festpyntet kirke fejrer vi årets
høstgaver fra haver, marker og parker. Juniorkoret deltager med deres
yndlingshøstsange. Kom og syng
årstidens skønneste høstsalmer som
fællessang. Efter gudstjenesten fortsætter vi med høstfrokost i sognehuset.

Alle er hjertelig inviteret!