Høstgudstjeneste i Vester Vandet Kirke

Vester Vandet Kirke
Søndag 18. september kl. 10.30
Høstsalmer og høstfællessang i
høstpyntet kirke! Steen Oluf
Karlsen på tværfløjte accompagnerer Anna Ploug Isaksen på
orglet. Efter gudstjenesten inviteres til høstfrokost og menighedsmøde i konfirmandstuen,
hvor rådet fortæller om året, der
er gået, samt om kommende planer for kirken.
Det er for dig og du er hjertelig velkommen!