Høstgudstjeneste i Vorupør Kirke

Søndag 25. september kl. 10.30
Vi holder musik- og høstgudstjeneste med
kirkesangerne fra Vorupør Josefine Andersen og fra Vester Vandet Amalie Christensen. I forlængelse af gudstjenesten er alle inviteret på frokost i Kirkecentret. Herefter følger årets menighedsmøde, hvor rådet fortæller om det forgangne år, og om
projekter for det kommende år og for fremtiden.
Kom og hør sidste nyt om kirkepladsen.