Sogneaften i Vang

Sogneaften i Vang Beboerhus
Onsdag 12. oktober kl. 19.30

Kom til en spændende sogneaften i Beboerhuset.
Her får vi besøg af organisationen »Open Doors«,
som vil fortælle om deres arbejde blandt kristne i
lande, hvor det er forbundet med livsfare at bekende sin kristne tro offentligt.
Efter foredraget serveres kaffe og brød.
Hjertelig velkommen til alle! Vi glæder os til at se jer.
Med venlige hilsner
Vang Sogns Menighedsråd