Sogneformiddag i Vester Vandet

Onsdag 30. november kl. 9.30:

Adventshygge. Har du et erindringsbillede fra din barndoms
jul eller en speciel juleoplevelse, som du vil dele med os? – eller måske du har en yndlings advents-/julesalme eller sang du vil fortælle om?

Alle har mulighed for at medvirke – og Anna vil spille til sangene.

Med venlig hilsen Vester Vandet Menighedsråd