Sogneeftermiddag i Vorupør Kirkecenter

Torsdag 3. november kl. 14
Vorupør Menighedsråd byder enhver velkommen til sogneeftermiddage med foredrag, sang og kaffe
Vi begynder kl. 14 og slutter omkring kl. 16. Det er gratis at deltage.
En Jeppe Aakjær eftermiddag med fortælling, oplæsning og sang.
Denne sogneeftermiddag kommer Grethe Funch og fortæller og hun skriver:
Jeg er født i Junget i Salling. Jeg fik som ung en uddannelse, som hospitalslaborant
på Skive sygehus. Ved landsbyen Hem 6 km. vest for Skive købte min
mand, Povl og jeg et landbrug og der boede vi i 49 år. De seneste 4 år har vi
boet i vores sommerhus i Nr. Vorupør, som vi købte i 2002. Vi nyder den flotte
natur, der er her omkring. På vores elcykler kommer vi langt omkring i Nationalpark
Thy. De sidste 5 år har jeg været frivillig på Jenle. Digter Jeppe Aakjærs
hjem i Salling. Jeg er rundviser i stuehuset, hvor de boede og som står fuld møbleret
med alle deres personlige ting. Jeg er også med i dialektgruppen, hvor vi prøver at
få indlæst alle digte og historier, som Jeppe Aakjær har skrevet på dialekt.
Denne sogneeftermiddag vil jeg gerne fortælle om digteren Jeppe Aakjær,
læse nogle af hans digte og historier på dialekt og vi vil synge nogle af
hans dejlige sange.
På gensyn, Grethe Funch