Sogneeftermiddag i Vorupør Kirkecenter

Torsdag 1. december kl. 14
Adventshygge med fællessang og adventsfortælling og julebanko
Menighedsrådet byder på æbleskiver, gløgg og kage.
Velkommen til alle til en hyggelig adventseftermiddag.