Sogneeftermiddag i Vorupør Kirkecenter

Vorupør menighedsråd byder enhver velkommen til Sogneeftermiddag med foredrag, sang og kaffe. Torsdag 2. marts kl. 14.00
Vi begynder kl. 14 og slutter omkring kl. 16.

Det er gratis at deltage.

SANGEFTERMIDDAG – SALMER OG HØJSKOLESANGE
Denne eftermiddag skal vi synge sammen fra både Den danske Salmebog og fra Højskolesangbogen. Kristian Mogensen som er musiklærer gennem
mange år og organist i de tre sogne Svankjær, Ørum og Lodbjerg vil sammen med sognepræst Helle Sommer udvælge forskellige salmer fra Den danske
Salmebog og sange fra Højskolesangbogen som vi skal høre om og synge.
Det vil også være muligt at foreslå salmer eller
sange.

Vel mødt til en hyggelig sang eftermiddag.