Sogneformiddag i Vester Vandet

Velkommen i Vester Vandet konfirmandstuen
onsdag 25. januar kl. 9.30-11.30


Esben Oddershede reflekterer videre over »Livstræet«.
Ligesom sidst tager foredraget udgangspunkt i ting, Esben har oplevet og prøvet
– erindringer, der har gjort indtryk og fæstnet sig i hukommelsen.
Historien kan og skal ikke rulles tilbage. Teknologiens landvindinger har gjort
livet mere behageligt, men vi kan stadig lære af historien.
Alle er velkommen.

Med venlig hilsen Vester Vandet Menighedsråd