Sogneformiddag i Vester Vandet

Onsdag 22. februar kl. 9.30-11.30
»Det må ikke koste liv at give liv«
Marie Tolstrup, Vester Vandet, vil fortælle om sit arbejde som jordemoder i Vest Etiopien, samt hendes erfaringer med at forbedre forholdene for børn og mødre.
Alle er velkommen.
Med venlig hilsen Vester Vandet Menighedsråd