Organist søges til 5-Stjernet Pastorat

5-stjerne-pastoratet ⭐ Hundborg ⭐ Jannerup ⭐ Vang ⭐ Vorupør ⭐ Vester Vandet,
Thisted Provsti, Aalborg Stift, søger en ny organist/kirkemusiker

I 5-stjerne-pastoratet er der 5 kirker, 4 menighedsråd og 2 præster.
De 5 sogne er beliggende i et varieret naturområde både i og nær Nationalpark Thy.

Pastoratet rækker fra Vester Vandet til Vorupør. Der er et rigt og alsidigt foreningsliv i Thy, skoler, børnehaver, uddannelsessteder, idrætsfaciliteter, et rigt kulturliv og en musikskole i Thisted, samt kirkemusikskole i Vestervig.

Vi ønsker at vores nye organist har et bredt musikalsk fundament, som gerne må være både rytmisk og
traditionel, og vil være parat til at spille en aktiv og understøttende rolle i sognenes liv.

Organistens primære arbejdsopgave vil være pastoratets kirkemusik:

 • At spille ved gudstjenester og kirkelige handlinger i de 5 kirker
 • Musikhjælp ved minikonfirmander, konfirmationsforberedelse og andre kirkelige aktiviteter
 • At planlægge og medvirke ved koncerter; og medvirke ved sogneaftner
 • At arrangere musikgudstjenester og i et samarbejde med de to præster at udvikle andre
  gudstjenesteformer
 • Varetagelse af babysalmesang
 • Varetagelse af vores børnekor og voksenkor

Vores forventninger til organisten:

 • At du er kirkeligt engageret og ønsker at være en aktiv medspiller i vores 5 sogne
 • At du vil være med til at udvikle nye tiltag
 • At du har gode samarbejdsevner og er fleksibel

Vi tilbyder:

 • En stilling på 35 timer pr. uge
 • Et godt og inspirerende arbejdsklima i alle 5 kirker/sogne
 • En stilling med gode udviklingsmuligheder
 • 5 dejlige kirker og et naturskønt område mellem hav og fjord
 • Såfremt det ønskes, er det evt. muligt at være behjælpelig med at finde en bolig i lokalområdet.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10
og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer
med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker
og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 290.698 kr. – 424.866 kr. årligt. (nutidskroner).
Fikspunktet er 298.152 kr. (nutidskroner).
Rådighedstillægget udgør årligt 22.407 kr. (nutidskroner). OK-tillæg på 967 kr. årligt. (nutidskroner)
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og
Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,
CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til
ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435 kr. – 395.331 kr. årligt (nutidskroner).
Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.743 kr. – 64.832 kr.
(nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse PO/KMOK aftales
i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.
Basisløntrin 1 udgør kr. 313.060 årligt (nutidskroner) og
Basisløntrin 2 udgør kr. 328.920 årligt (nutidskroner).
Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt kr. 37.762 (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse
med de aftaler menighedsrådene indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse
med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Kontaktperson Lene Dahl, Tlf.: 20 60 49 11
Sognepræst Anne Marie Nande Kraft, Tlf.: 97 97 40 14
Ansøgningsfristen er søndag den 22. januar 2023 kl. 12.00
Ansøgning samt evt. referencer, sendes til Hundborg-Jannerup menighedsråd mail: 8728fortrolig@SOGN.DK
Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 4 eller efter aftale.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning