Kirkesanger søges til Hundborg og Jannerup Kirker

Stillingen som kirkesanger ved Hundborg og Jannerup Kirker,
Thisted Provsti, er ledig pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter.


Stillingen omfatter sang ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt
lejlighedsvis til koncerter og andre musikarrangementer sammen med
kirkernes organist. Der kan ligeledes være krav om deltagelse ved
plejehjemsgudstjenester, sogneaftner, familie gudstjenester og
rytmiske gudstjenester.
Hundborg – Jannerup menighedsråd forventer, at du er udadvendt
og har gode samarbejdsevner, vil indgå i et fleksibelt og kreativt
samarbejde med vores øvrige ansatte, frivillige og præster
Løn aftales efter kvalifikationer.


Stillingen forventes at indeholde 300 timer årligt.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
kontaktperson Lene Dahl, tlf. 20 60 49 11


Ansøgningen med relevante bilag sendes til
Hundborg-Jannerup menighedsråd
på mail: 8728fortrolig@sogn.dk senest
den 22. januar 2023 kl. 12.00
Menighedsrådet kan oplyse, at der ved ansættelsen bliver indhentet
referencer, børneattest og at der er tre måneders prøvetid.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning