Sorggruppe – et tilbud til dig?

En sorg-gruppe består af 5-10 mennesker som alle har mistet en nærtstående og synes, det er svært at leve med.

Gruppen mødes 7 gange i Sognegården, Præstegårdsvænget 2, 7755 Bedsted Thy.

1.gang er 1.marts kl.14.00-15.30.

Hver anden onsdag følgende datoer: 15. marts, 29. marts, 12. april, 26. april, 10. maj, 24. maj.

I gruppen ser vi på hinanden, tager en dyb indånding og fortæller om det, som er svært.

Vi fortæller og lytter til vores egen og de andres historie, bekymringer, overlevelsesstrategier, ønsker til livet og små oplevelser af glæde.

Sammen kan vi opnå nye viden og finde mod til at møde livet og vandre videre med sorg i bagagen.


Gruppen ledes af 2 folkekirkepræster:
Else Kaag Bjerg
Sognepræst i Bedsted-Grurup, diakonipræst i Sydthy- provsti. ELKB@km.dk, tlf. 31 45 24 40
Anne Marie Nande Kraft
Sognepræst i Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør-Vester
Vandet, Thisted Provsti. ANMN@km.dk, 97 97 40 14
Tilmelding til en af præsterne.