Kalender hele året

Dato

Tidspunkt

Arrangement

Sted

2020

20. februar 19-21 Fællessang Vorupør Kirkecenter
26. februar 9.30-11.30 Sogneformiddag Vester Vandet Konfirmandstue
27. februar 19-21 Filmaften Vorupør Kirkecenter
4. marts 19.00 Sangaften Hundborg Sognehus
4. marts 19.00 Sogneaften: Indføring i filosofi Vester Vandet Konfirmandstue
5. marts 14-16 Sogneeftermiddag Vorupør Kirkecenter
19. marts 19.00 Fælles Pastoratsaften Vester Vandet Konfirmandstue
24. marts 19-21 Filmaften Vorupør Kirkecenter
25. marts 9.30-11.30 Sogneformiddag Vester Vandet Konfirmandstue
25. marts 19.00 Pastoratsaften om Gudstjenesten Hundborg Sognehus
26. marts 19-21 Fællessang Vorupør Kirkecenter
1. april 19.00 Sangaften Hundborg Sognehus
2. april 19-21 Operaaften Vorupør Kirkecenter
15. april 19-21 Fællessang Vorupør Kirkecenter
15. april 19.00 Sogneaften: Indføring i filosofi Vester Vandet Konfirmandstue
23. april 17.30-19.30 Stjernestund og fællesspisning Vorupør Kirkecenter
23. april 19.30 Kirkekoncert m. Peter Viskinde Vester Vandet Kirke
30. april 19-21 Filmaften Vorupør Kirkecenter
12. maj 19.00 Orienteringsmøde vedr. Menighedsrådsvalg i Vester Vandet Vester Vandet Konfirmandstue
20. maj 19-21 Fællessang Vorupør Kirkecenter
4. juni Sogneudflugt Sæt kryds i kalenderen
9.-10. juni Stiftspræstemøde
10.-11. juni Konfirmandindskrivning
11. juni 19.00 Højskolesangaften Vester Vandet Konfirmandstue
17. juni 19-21 Fællessang Vorupør Kirkecenter
12. juli 21.00 Natkirke Vorupør Kirke
9. august 14.00 Friluftsgudstjeneste Dybdalsgave, Hundborg
16. august 21.00 Natkirke Vorupør Kirke
2. september 19.00 Sangaften Hundborg Sognehus
9. september 19-21 Filosofisk studiekreds Vester Vandet Konfirmandstue
15. september 19.00 Opstillingsmøde i forb. med Menighedsrådsvalg i Vester Vandet Vester Vandet Konfirmandstue
27. september Præsterne til Landemode Aalborg
30. september 9.30-11.30 Sogneformiddag Vester Vandet Konfirmandstue
1. oktober 14-16 Sogneeftermiddag Vorupør Kirkecenter
6. oktober 19.00 Kirkekoncert: Nybyggersange v/Kristin Lomholt m.fl. Vester Vandet Kirke
7. oktober 19.00 Sangaften Hundborg Sognehus
14. oktober 19-21 Filosofisk studiekreds Vester Vandet Konfirmandstue
21. oktober 19-21 Fællessang Vorupør Kirkecenter
22. oktober Højskolesangaften Vester Vandet Konfirmandstue
28. oktober 9.30-11.30 Sogneformiddag Vester Vandet Konfirmandstue
29. oktober 19-21 Filmaften Vorupør Kirkecenter
3. november Foredrag Vester Vandet Kirke
4. november 19.00 Sangaften Hundborg Sognehus
5. november 14-16 Sogneeftermiddag Vorupør Kirkecenter
11. november 19-21 Filosofisk studiekreds Vester Vandet Konfirmandstue
13. november 18.00 Mortens Aften med fællesspisning Vester Vandet Konfirmandstue
18. november 19-21 Fællessang Vorupør Kirkecenter
25. november 9.30-11.30 Sogneformiddag Vester Vandet Konfirmandstue
26. november 19-21 Filmaften Vorupør Kirkecenter
2. december 19.00 Sangaften Hundborg Sognehus
3. december 14-16 Sogneeftermiddag Vorupør Kirkecenter
20. december 19.00 Julen synges ind Vester Vandet Kirke