Sogneeftermiddage

i Vorupør Kirkecenter

Vorupør menighedsråd byder enhver velkommen til sogneeftermiddage med foredrag, sang
og kaffe. Vi begynder kl. 14 og slutter omkring kl. 16. Det er gratis at deltage.


Torsdag d. 2. december kl. 14.00
Adventshygge
Adventstanker, fortælling, fællessang og musik ved organist Kristian Mogensen og sognepræst Helle Sommer.

Menighedsrådet byder på æbleskiver, kaffe og gløgg.
Velkommen til en hyggelig adventseftermiddag.


Torsdag d. 7. oktober kl. 14:
Begravelses-traditioner i Vorupør
Jimmy Munk Larsen, som er ansat ved Museum Thy, kommer denne sogneeftermiddag.
Vi skal høre om begravelse gennem tiden i Vorupør. Vi starter længe før, der var noget der hed Vorupør, og bevæger os langsomt op i nutiden, hvor den traditionelle kistebegravelse mange steder overhales af kremering og spredning af asken.

Undervejs tages der fat i et par konkrete eksempler fra de to kirkegårde i Vorupør, og vi kigger på noget af dét, der gør kirkegårdene herude specielle.

Efter kaffen kigger vi lidt længere ud i verden, og ser eksempler på, at der er steder man har andre større og mindre udfordringer end vi har i Vorupør.

Der rundes af med tid til spørgsmål.