Sogneeftermiddage

i Kirkecentret i Vorupør

Vorupør menighedsråd byder enhver velkommen til sogneeftermiddage med foredrag,
sang og kaffe. Det begynder kl. 14 – det er gratis at deltage.
Sogneeftermiddagen vil muligvis finde sted i Vorupør Kirke og ikke i Kirkecentret.
Nærmere info om det, når vi nærmer os dagen.


Torsdag d. 10. juni kl. 14:
Sang og fortælling
Kristian Mogensen som er musiklærer gennem mange år og nu er organist i de tre sogne Svankjær, Ørum og Lodbjerg, vil denne sogneeftermiddag komme og spille og fortælle for os.

Vi skal synge sange fra Højskolesangbogen og høre lidt om de forskellige sange.

Desuden sange og melodier af Bent Fabricius-Bjerre.

Velkommen til alle til en eftermiddag med fællessang og lidt fortælling om sangene og sangskriverne.


Torsdag d. 7. oktober kl. 14:
Begravelses-traditioner i Vorupør
Jimmy Munk Larsen, som er ansat ved Museum Thy, kommer denne sogneeftermiddag.
Vi skal høre om begravelse gennem tiden i Vorupør. Vi starter længe før, der var noget der hed Vorupør, og bevæger os langsomt op i nutiden, hvor den traditionelle kistebegravelse mange steder overhales af kremering og spredning af asken.

Undervejs tages der fat i et par konkrete eksempler fra de to kirkegårde i Vorupør, og vi kigger på noget af dét, der gør kirkegårdene herude specielle.

Efter kaffen kigger vi lidt længere ud i verden, og ser eksempler på, at der er steder man har andre større og mindre udfordringer end vi har i Vorupør.

Der rundes af med tid til spørgsmål.