Personale Vang

Hanne-Jeppesen Jytte-Sandal-inde
Kirkebetjent / Graver
Hanne Bloksgaard
Tlf.: 42 20 87 99
Mail: hjhv@godmail.dk
Kirkesanger
Jytte Sandal
Tlf.: 21 67 16 90
thomas-olesen
Organist 
Thomas Olesen
Tlf.: 40 15 82 80
Mail: mail@thomas-olesen.dk
IT ansvarlig
Marie G. R. Nielsen
Tlf.: 40 38 23 04
Mail: MarieGJ@outlook.dk
Nyansat organistvikar Mikkel 1
Organist-vikar  
Mikkel Kirketerp
Tlf.: 42 64 93 61
Mail: mikkelkk@hotmail.dk