Gudstjenesteplan

Alle gudstjenester, konfirmandundervisning, minikonfirmander og arrangementer i Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør, Vester Vandet pastorat aflyses foreløbig til og med 13. april.

627 Kirkenyt-page-028