Minikonfirmander 2022

Børn i 3 klasse som bor i Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør, Vester Vandet sogne.

Menighedsrådene og sognepræsten tilbyder alle børn som går i 3 klasse og som bor i ét af de 5 sogne, at gå til minikonfirmand i Hundborg Sognehus.

Vi vil bl.a. synge salmer, høre bibelhistorier, tegne, bede fadervor, se nogle af de 5 kirker, besøge en kirkegård, deltage i en gudstjeneste mm.

Det foregår i Hundborg Sognehus, Kirkevej 2, 7700 Thisted
lige ved Hundborg Kirke.

Om torsdagen når børnene har fået fri fra skole og slutter kl. 15.45.

Første gang torsdag d. 10. marts – sidste gang torsdag d. 5. maj

Børnene tager bussen fra Sjørring skole til Hundborg og forældre aftaler hjemtransport med præsten. Ring gerne ved spørgsmål, gerne forhåndstilmelding på sms eller mail.

Se tilmeldingssedlen.

med venlig hilsen
sognepræst Helle Sommer
Hundborg – Jannerup -Vang – Vorupør – Vester Vandet pastorat
mobil 21 38 86 65, mail: hsk@km.dk

TILMELDINGSSEDDEL (pdf)
TILMELDINGSSEDDEL (Word)