Minikonfirmander 2020

Alle børn fra 3. klasse som bor i enten Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør, Vester Vandet sogne inviteres til at gå til minikonfirmand i Hundborg Sognehus.

Det foregår om torsdagen i Hundborg Sognehus.

Vi begynder torsdag d. 20. februar og slutter torsdag d. 30. april.

Vi slutter hver gang kl. 15. 45.

Vi begynder i Hundborg Sognehus når børnene kan komme efter skoletid om torsdagen.

Minikonfirmander fra Sjørring skole kommer med bussen fra Sjørring ca. 13.15
Minikonfirmander fra Hundborg Friskole kommer ca. 14.05

Vi skal foruden at være i Sognehuset også deltage i følgende:
Torsdag d. 5. marts: Minikonfirmanderne deltager i Sogneeftermiddag i Vorupør Kirkecenter og ser Vorupør Kirke.
Torsdag d. 26. marts 14.30: Minikonfirmanderne deltager i plejehjemsgudstjeneste på Solgården.
Torsdag d. 16. april 14.30: Minikonfirmanderne skal på en bustur til Jannerup, Vang og Vester Vandet Kirker.
Torsdag d. 23. april 17.30: Minikonfirmanderne medvirker ved »Stjernestund« i Vorupør kirke, derefter fællesspisning i Kirkecentret.

Vi får saftevand og boller til at styrke os på hver gang.

Kontakt mig endelig, hvis der er spørgsmål.

med venlig hilsen
sognepræst Helle Sommer
mobil 21 38 86 65,
mail: hsk@km.dk

minikonf4Minikonfirmanderne på Solgården