Minikonfirmander 2023

Kære Forældre til børn i 3 klasse, som bor i enten:
Hundborg – Jannerup – Vang – Vorupør – Vester Vandet sogne.

Menighedsrådene og sognepræsten tilbyder alle børn som går i 3 klasse og som bor i ét af de 5 sogne til at gå til minikonfirmand i Hundborg Sognehus. Til minikonfirmand vil vi synge salmer, høre bibelhistorier, tegne, bede fadervor, besøge en kirkegård og deltage i en gudstjeneste på plejehjemmet Solgården, tage på bustur og besøge nogle af vores kirker, og slutte med en Stjernestundsgudstjeneste.

Forældre og barn beslutter selvfølgelig selv om man ønsker at deltage.

                      Det foregår om torsdagen i Hundborg Sognehus

      Første gang er torsdag 16. marts og sidste gang er torsdag d.1. juni

De tilmeldte børn fra Sjørring skole tager Bus til Hundborg Sognehus efter sidste time om torsdagen. De tilmeldte børn fra Hundborg Friskole bliver hentet med bus efter sidste time om torsdagen.

Forældrene sørger selv for hjemtransporten eller barnet tager en bus hjem.

Vi slutter hver gang kl. 15.45. – Kan forældre først hentet kl. 16 er det ok.

Tilmeldingsblanketten afleveres den første gang som er torsdag d. 16. marts

Den dag vil I modtage en oversigt over indhold for de enkelte gange.

I er velkomne til at sms, ringe eller maile til mig.

Med venlig hilsen

Sognepræst Helle Sommer – Hundborg – Jannerup -Vang – Vorupør – Vester Vandet pastorat

mobil 21 38 86 65, mail: hsk@km.dk

Hundborg Sognehus, Kirkevej 2, Hundborg, 7700 Thisted – lige ved Hundborg Kirke.