Personale Vester Vandet

Kirketjener i VV Morten Mikkelsen Kirketjenerafløserpar i VV Inger og Ove Kristiansen
Graver og Kirketjener
Morten Mikkelsen
Tlf.: 24 20 70 41
Mail: mikkelsen.1980@hotmail.com
Kirketjenerafløserpar
Inger og Ove Kristiansen
Tlf.: 97 97 71 66
Mail: ingerovetk@gmail.com
anna 1 Nyansat organistvikar Mikkel 1
Organist 
Anna Ploug Isaksen
Tlf.: 25 84 67 29
Mail: anna.ploug.isaksen@hotmail.com
Organist-vikar  
Mikkel Kirketerp
Tlf.: 42 64 93 61
Mail: mikkelkk@hotmail.dk
Kirkesanger
Amalie Øvstegård Christensen
Tlf.: 24  65 26 12
Mail: amaliechr9798@gmail.com
IT ansvarlig
Marie G. R. Nielsen
Tlf.: 40 38 23 04
Mail: MarieGJ@outlook.dk