Vorupør Kirke

Vorupør

Besøg Vorupør Kirke her:

Historien om Vorupør kirke starter i år 1900, hvor man påbegyndte opførelsen af den nye kirke. Landingspladsen var flyttet fra Sønder Vorupør til Nørre Vorupør, da fiskerne fandt ud af, at der var bedre landingsforhold, hvilket betød flere dage på havet og dermed øgede indtægter.

Fiskerne var imidlertid fattige og kunne ikke løfte opgaven med at bygge en ny kirke alene.

Roskilde Domkirke havde været under restaurering, og dette blev afsluttet med et overskud på regnskabet på 20.000 kr. Borgerne i Vorupør søgte kirkeministeriet om disse midler til nyopførelse af en kirke i Vorupør, samtidig var der indsamling i byen, hvor borgerne indsamlede det resterende beløb.

Opførelsen af den nye kirke begyndte i år 1900 og var afsluttet i år 1902.

De materialer der kunne anvendes fra den gamle kirke på Kapelvej blev brugt til opførelsen af den nye kirke, som er tegnet af arkitekt C.A. Wiinholt. Kirken er en ligearmet korskirke, bygget af røde mursten.

På grund af kirkens klimatisk udsatte placering nær Vesterhavet var murværket delvist nedbrudt af luftbåren salt, og i 2003 begyndte man på de indledende undersøgelser af, hvordan en restaurering skulle gribes an. Da disse undersøgelser begyndte, var der ingen, der kunne forudse, hvor omfattende restaureringen ville blive. Målinger fra Teknologisk Institut viste, at der var op til 5 kg havsalt pr. m2 murværk.

1. etape af restaureringen påbegyndtes i 2004 med en ommuring af kirkens tårn. Herefter blev det resterende udvendige murværk ommuret og der blev etableret hulmur som erstatning for den tidligere kompaktmur for at undgå fremtidig indtrængning af salt.

Indvendigt er det oprindelige inventar bevaret, og hele kirken er forsynet med nyt fjernvarmeanlæg. Der er lagt nye gulvbelægninger af håndstrøgne teglsten og stoleværksgulve i Douglas gran. Hvælv, lofter og vægge er genskabt med de originale dekorationer og blomsterranker, og interiøret er nyfarvesat og malet i samarbejde med billedkunstner Bjørn Søndergård. Den indvendige restaurering er afsluttet i april 2011.

Du finder kirken her: