Konfirmander

Velkommen til alle konfirmander, der er indskrevet på hold: 2022-2023!

Vi mødes: i Hundborg Sognehus
Vi starter: onsdag 26. oktober
Konfirmandforberedelsen ligger altid om onsdagen fra 7.30-9
Konfirmander! Nu kan I glæde jer til at komme i gang. Der venter bibelrace
og skattejagt forude. I kommer til at arbejde med biblen og emnerne
skabelse, sorg, reformation. Vi vil holde andagter og lave gospelgudstjeneste,
hygge os mens vi ser en fornuftig film, vi tager til Thisted og hører foredrag
for jer unge og jeres forældre. Når vi har været igennem alt det, og I har
været til gudstjeneste 10 gange, er I klar til at blive konfirmeret! 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen: søndag 30. oktober, hvor har vi
gospel-dag i Hundborg Kirke og sognehus fra kl. 11-15.30 
Vi glæder os til at møde jer!

Med venlige hilsner
Sognepræst fra Anne Marie Nande Kraft,
Konfirmandmedhjælper Susanne Kloster


Kulturarven ved Vang præstegård – skov og have
Vi går i Pastor Munks fodspor

2018 busk 42018 busk 12018 busk 22018 busk 3

Der skal lyde en stor TAK til de gode frivillige folk fra menighedsrådene og forældrene, som var med til at hjælpe, så vi fik en helt særlig ekstraordinær fin dag ud af det.

Uforglemmelig for konfirmanderne!