Epistel

Episteltekst: 2. Thessalonikerbrev 2,13-17
Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som er elsket af Herren, fordi Gud udvalgte jer
som en førstegrøde til frelse ved Åndens helligelse og ved tro på sandheden. Dertil
kaldte han jer også ved vort evangelium, for at I skulle opnå vore Herre Jesu Kristi
herlighed. Stå derfor fast, brødre, og hold jer til de overleveringer, som I er blevet
undervist i, hvad enten det var i ord eller i brev fra os. Vor Herre Jesus Kristus og
Gud, vor Fader, som har elsket os og i sin nåde givet os evig trøst og godt håb, han
trøste jeres hjerter og styrke jer til alt godt i gerning og i ord!