Evangelium

Evangelietekst: Matthæusevangeliet 25,31-46
Jesus sagde: “Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham,
da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran
ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han
stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved
sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er
bestem for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at
spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod
mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i
fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig
sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så
vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så
vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg
jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod
mig. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I
forbandede, til den evige ild, som er bestem for Djævelen og hans engle. For jeg var
sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at
drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke
tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham: Herre,
hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i
fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt,
hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! Og
de skal gå bort til evig straf, med de retfærdige til evigt liv.”