Hvad gør jeg?

En ny lov vedr. civilregistrering er trådt i kraft.
Det betyder at borgere skal anmelde navngivning, navneændring, faderskab og dødsfald via www.borger.dk.

FØDSEL
Jordemoderen anmelder fødslen.
Er forældrene ikke gift, men enige om fælles forældremyndighed, kan de indenfor de første 14 dage efter fødslen indgive anmeldelse om fælles forældremyndighed via www.borger.dk.
Sker dette ikke, behandles faderskabssagen i statsforvaltningen.

NAVNGIVNING – DÅB
Et barn får navn enten ved navngivning eller ved dåb i kirken.
Et barn skal have navn senest ½ år efter fødslen. Forældrene, eller den af forældrene, som har forældre -myndigheden, sørger for at det sker. En liste med godkendte fornavne til hhv. drenge og piger findes på Kirkeministeriets hjemmeside, http://www.km.dk.
Ønsker forældrene barnet navngivet, sker dette digitalt via http://www.borger.dk.
Ønsker forældrene barnet døbt i folkekirken, aftales dette med sognepræsten, som efter dåben indberetter barnets navn. Inden dåben har forældrene en samtale med præsten.

NAVNEÆNDRING
Sker ved anmeldelse via www.borger.dk. Der er gebyrer på visse navneændringer.

VIELSE
Kirkelig vielse aftales med sognepræsten. Det anbefales at aftale dato i god tid. Nogle uger før vielsen har brudeparret en samtale med præsten. For at blive viet i kirken, skal mindst en af parterne være medlem af folkekirken. Og der skal være tilknytning til sognet. Inden vielsen skal parret udfylde en ægteskabserklæring /prøvelsesattest. Dette sker ved henvendelse til kommunen via www.borger.dk.

DØDSFALD
Anmeldelse af dødsfald skal ske til præsten i afdødes bopælssogn senest to dage efter dødsfaldet. Anmeldelsen sker digitalt. Bedemanden kan bistå med dette. Tidspunkt for begravelsen/bisættelsen aftales med præsten, og senest to dage før begravelsen/bisættelsen har de nærmeste pårørende en samtale med præsten. Præsten kan, når det ønskes, medvirke ved udsyngning i hjemmet.