Musikgudstjenester

Med kirkesanger Josefine fra Vorupør Kirke og kirkesanger Amalie fra Vester Vandet kirke og pastorats-organist Anna Ploug Isaksen.

Musikgudstjenester med både klassiske salmer og med nyere salmer og sange.

Musikgudstjeneste følgende gange:
• Søndag d. 27. juni kl. 10.30:
Musikgudstjeneste i Vester Vandet Kirke.
• Søndag d. 27. juni kl. 19:
Musikgudstjeneste i Vorupør Kirke.
• Søndag d. 5. september kl. 19:
Musikgudstjeneste i Vester Vandet Kirke.

Med venlig hilsen Vorupør menighedsråd
og Vester Vandet menighedsråd