Organist-vikar

Hundborg – Jannerup – Vang – Vorupør – V. Vandet Kirker
Thisted Provsti
søger fast organist-vikar

Ansættelse snarest

Stillingen er på ca. 200. timer årligt under ferie, fri weekender og sammenfald af gudstjenester.

Yderligere oplysninger hos: Kontaktperson Lene Dahl tlf. 20 60 49 11

Menighedsrådet kan oplyse, at der ved ansættelsen bliver indhentet referencer, børneattest
og at der er tre måneders prøvetid.

Ansøgning på mail til: 8728fortrolig@sogn.dk