Organist-vikar

Hundborg – Jannerup – Vang – Vorupør – V. Vandet Kirker
Thisted Provsti
søger fast organist-vikar

Ansættelse 1. december 2021 eller senere

Stillingen er på ca. 200. timer årligt under ferie, fri weekender og sammenfald af gudstjenester.

Yderligere oplysninger hos: Kontaktperson Lene Dahl tlf. 20 60 49 11

Menighedsrådet kan oplyse, at der ved ansættelsen bliver indhentet referencer, børneattest
og at der er tre måneders prøvetid.

Ansøgningsfrist 1. november kl. 12. på mail til: 8728fortrolig@sogn.dk